• Άγιον Όρος ταριχί 

      Σωφρόνιος, μητροπολίτης Στρωμνίτσης; Ιωακείμ Γ', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1834-1912); Αλιακιόζογλου, Σάββας Σ. ([Κωνσταντινούπολη]: Κ. Ζιβίδης βε Ν. Δεοδάτη, 1901)